Start    Kontakt    Oferta
Menu
KURSY KWALIFIKACYJNE

 • Z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
  Liczba godzin - 235 ( w tym 26 godz. praktyk), Koszt - 1.600 zł,
 • Z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
  Liczba godzin - 270, Koszt - 1.600 zł,
 • Nadające kwalifikacje pedagogiczne
  Liczba godzin - 270, Koszt - 1.600 zł,
 • Z zakresu bibliotekoznawstwa
  Liczba godzin - 270, Koszt - 1.600 zł,
Absolwenci mają możliwość uzupełnienia kursów kwalifikacyjnych do studiów podyplomowychw następujących obszarach:
 • Zarządzanie i finansowanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości
  Liczba godzin - 140; Koszt - 1600 zł,

Copyright by Piotr Czerwiński